W W
koucpromlade.cz

Plná moc odbor dopravy

ODBOR DOPRAVY: Jihlava plná moc odbor dopravy

Korespondenční adresa (ukázky tiskovin, pozvánky a podobně): ZaVolantem.cz, U Kanálky 1359/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady Šéfredaktor: Martin Jedlička, e-mail martin.jedlicka@zavolantem.cz, telefon 736 760 256 Obchodní ředitel: Michal Bařina, e-mail barina@globalmarketing.cz Webdesign: 2bcreative.cz — Běží na Wordpress, děkujeme. — Export RSS

87201721 - Registr vozidel

Plná moc k přepisu vozidla a zastupování - VZOR. Z právního hlediska je při přepisu vozidla nejprve nutné uzavřít kupní smlouvu. Vlastnictví k vozidlu na kupujícího přechází v momentě, předání vozidla. Od této doby přecházejí na nového vlastníka všechna práva, ale také povinnosti. Povinnosti prodávajícího. Prodávající musí vozidlo po uzavření kupní

Plná moc – vzor | — Zavolantem.cz

Plná moc nemá úřadně předepsanou formu, může být klidně napsána rukou. Z dokumentu ale musí být zřejmé, že se jedná o plnou moc a kdo koho a hlavně k jakým úkonům zmocňuje. Pro účely změny vlastníka v registru vozidel postačí do plné moci vypsat, že se plná moc uděluje k tomuto úkonu. Plnou moc lze také časově a místně omezit. Vzor plné moci ve Wordu a

PLNÁ MOC - VZOR - Statutární město Liberec

Odbor dopravy a silničního hospodářství. aktualizováno 6. 10. 2020. Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného

PLNÁ MOC

Odbor dopravy. Formuláře a tiskopisy ; Odbor. Zobrazit menu Zavřít menu. Oddělení silniční dopravy Informace pro dopravce Odborná způsobilost dopravce BESIP Archiv BESIP Žádosti a formuláře Oddělení dopravní obslužnosti INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM IDOL Tarif IDOL, Smluvní a přepravní podmínky IDOL, Nařízení Libereckého kraje o stanovení tarifu IDOL

Plná moc - vzor | ePojisteni.cz

Plná moc pro přepis či odhlášení vozidla - VZOR PLNÁ MOC Na této stránce si můžete stáhnout vzor plné moci, která je nutná v případě, že budete chtít, aby Vás při přepisu nebo odhlášení vozidla, změně SPZ a jiných úkonech na úřadě zastupovala jiná osoba, nebo pokud naopak bude jiná osoba chtít, abyste ji zastupovali Vy.

PLNÁ MOC - Liberec

Statutární město Liberec | Občan | Úřad | Odbory magistrátu | Odbor dopravy | Oddělení registru vozidel | PLNÁ MOC - VZOR PLNÁ MOC - VZOR Ke stažení

Plná moc k přepisu vozidla a zastupování - VZOR

Follow @min_dopravy. RSS; Ministerstvo dopravy. Tweets by min_dopravy. Ministerstvo Ministr dopravy; Úřední deska; Vedení ministerstva; Otevřená data; Podřízené organizace; Veřejné zakázky a prodej/pronájem majetku; Stížnosti; Střet zájmů ; Protiprávní jednání a boj s korupcí; Žádost o poskytnutí informace; Rovné příležitosti a nediskriminace; Ochrana osobních ú

Plná moc k přepisu vozidla 2020: Co musí obsahovat …

Odbor dopravy. Formuláře a tiskopisy ; Odbor. Zobrazit menu Zavřít menu. Oddělení silniční dopravy Informace pro dopravce Odborná způsobilost dopravce BESIP Archiv BESIP Žádosti a formuláře Oddělení dopravní obslužnosti INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM IDOL Tarif IDOL, Smluvní a přepravní podmínky IDOL, Nařízení Libereckého kraje o stanovení tarifu IDOL

Odbor dopravy a silničního hospodářství

PLNÁ MOC. Já, níže podepsaný . Martin Podhorský, nar. 5. 12. 1964, bytem Horní 12, 415 01 Teplice, uděluji plnou moc. Jaroslavu Váňovi, nar. 31.12.1969, bytem Jihlavská 622, 140 00 Praha 4, k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech a při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, vůči úřadům, státním

Formuláře a tiskopisy | Odbor dopravy | Liberecký kraj

PLNÁ MOC Zmocnitel jméno a příjmení/název společnosti: rodné číslo/IČ: trvalým pobytem/sídlem: jednající (oprávněná osoba): zmocňuje tímto Zmocněnec jméno a příjmení/název společnosti: datum narození/IČ: trvalým pobytem/sídlem: jednající (oprávněná osoba) : aby mne v plném rozsahu zastupoval a vykonával veškeré úkony spojené s (stručně popište, o ja

Plná moc všeobecná | vzory.cz

PLNÁ MOC - parkovací karty [DOC, 42 kB] (3.10.2016) Žádost o vydání povolení k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy [DOC, 103 kB] (15.11.2012) Ohlášení odstranění [DOCX, 50 …

Formuláře a tiskopisy | Odbor dopravy | Liberecký kraj

PLNÁ MOC. Zmocnitel – uděluje plnou moc. Já, níže podepsaný/á …………………………………………., narozen/RČ ………………….. trvalým

PLNÁ MOC

předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc zmocnitel uděluje zejména v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu a správního řádu. Plná moc se vydává k zastupování ve věci dopravně správní agendy, a to zejména k těmto úkonům: - k registraci nových vozidel

Ministerstvo dopravy ČR - Vyhledávání

Odbor dopravy a silničního hospodářství. aktualizováno 6. 10. 2020. Oddělení dopravně správních agend mimo jiné vede registr silničních vozidel, provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel, rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného

 

 

Jestliže řešíš některou z těchto oblastí,

kontaktuj mě ZDE

a napiš mi více o Tvé situaci. Následně Tě zkontaktuji s návrhem dalšího postupu.

 

Komentáře nejsou povoleny.