W W
koucpromlade.cz

Pečovatelská služba praha

PSP3 – Pečovatelská služba Praha 3

Pečovatelská služba Praha 3 poskytuje terénní nebo ambulantní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Pečovatelská

Pečovatelská služba | Praha 3

Když síly ubývají, podáme vám pomocnou ruku. Pomáháme seniorům v domácnostech na Praze 7 i v sociálních zařízeních. Rodinám zase ulehčujeme péči o jejich nejbližší.

SSS Praha 9 | Sociální služby Praha 9 pečovatelská služba praha

Pečovatelská služba na území městské části Praha 1 je rozdělena do čtyř okrsků . 1. okrsek: Staré Město (severní část – Josefov) koordinátorka Hana Haučnerová, Dlouhá 23, Praha 1 (v dopoledních hodinách), telefon: 222 322 201, Benediktská 13, Praha 1 (v odpoledních hodinách), telefon: 222 314 941; e-mail: haucnerova@socialnisluzbyp1.cz. 2. okrsek: Nové Město

Pečovatelská služba – Ústav sociálních služeb v Praze 4

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7:00 do 19.00 hod, o víkendech je zajištěn rozvoz obědů a úkony pečovatelské služby, které souvisí se sebeobsluhou v časovém intervalu 7.00 - 15.30 hod. Kapacita: Okamžitá kapacita v pracovní dny je maximálně 19 klientů, o víkendech a o svátcích maximálně 4 klienti. Sociální služby Praha 9, z. ú. Kontakt Adresa

Pečovatelská služba | Pečovatelské centrum Praha 7

Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, www.divciskola.cz, divciskola@divciskola.cz, tel.: +420 221 108 268, zázn./fax: +420 221 108 272. Odkazy. Arcibiskupství pražské Křížovnická pečovatelská služba Motivace vlastni užitečností Pomáháme pomáhat Tranzitní progam – www.rytmus.org Učíme se pomáhat. Křižovnická pečovatelská služba. Kdo jsme? Od 13. listopadu 2012 nejsme jen

Pečovatelská služba – Asistence – Život 90

Pečovatelská služba – dokumenty ke stažení . Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. Vzor smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Poučení o ochraně osobních údajů. Standardy kvality pečovatelské služby. Okrsky pečovatelské služby. Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 1, Viktorinova. Viktorinova 1122/1, Praha 4 vedoucí okrsku: Lucie Lahová

Oficiální stránky Městské části Praha - Zbraslav

Pečovatelská služba – dokumenty ke stažení . Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. Vzor smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Poučení o ochraně osobních údajů. Standardy kvality pečovatelské služby. Okrsky pečovatelské služby. Okrsek pečovatelské služby (OPS) č. 1, Viktorinova. Viktorinova 1122/1, Praha 4 vedoucí okrsku: Lucie Lahová

Pečovatelská služba Praha | Dívčí katolická střední …

Pečovatelská služba dochází do domácností k téměř 400 seniorům a zdravotně postiženým osobám, v Domově seniorů pečujeme o 87 klientů a v Denním stacionáři Hejnická pečujeme o dalších 15 osob. Staráme se o 50 dětí v Dětských skupinách. Aktivizační centrum navštěvuje téměř 600 …

Pečovatelská služba – Středisko sociálních služeb … pečovatelská služba praha

Pečovatelská služba je pro osoby, které bydlí na Praze 7. Trvalé bydliště v této městské části není nutné. Stačí, když se klient v době poskytování služby zde nachází, například u rodiny.

Pečovatelské centrum Praha 7

Pečovatelská služba Prahy 6. OD 12.10.2020 DOCHÁZÍ K OMEZENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST: Pondělí: 8-13 hod. Středa: 12- 17 hod . Sídlo: Břevnovská 1691/4 Praha 6, 169 00. ID datové schránky organizace:

Pečovatelská služba | Pečovatelské centrum Praha 7

Pečovatelská služba Praha-Zbraslav. Pečovatelská služba Praha-Zbraslav je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) nebo ambulantní (vykonávána v Domě s pečovatelskou službou, ve středisku osobní hygieny). Pomáhá seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují z důvodu věku, nemoci, trvalé či dočasně snížené soběstačnosti nebo z důvodu

Pečovatelská služba – Ústav sociálních služeb v …

Křižovnická pečovatelská služba - Praha . Kdo jsme? Jsme střední škola věnující se vzdělávání a výchově budoucích pečovatelek – pracovníků v sociálních službách. Od 13. listopadu 2012 jsme i oficiálně registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Naše školní pečovatelská

Pečovatelská služba Prahy 6 – příspěvková …

Pečovatelská služba umožňuje svým uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností. Novinky. 1. 12. 2020 / by Fošnár Milan Jak stonat s koronavirem doma. 8. 10. 2020 / by Fošnár Milan Ježíškova vnoučata

Křižovnická pečovatelská služba - Praha pečovatelská služba praha

Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 je terénní sociální služba. Naše pečovatelky přijdou k Vám domů dle domluvy a pomohou s jednotlivými úkony, které již sami nezvládáte. Zároveň Vás můžeme doprovodit k lékaři, na procházku či na úřad. Klient využívající služeb pečovatelek, si uhradí podle zákona 130 Kč za 1

Pečovatelská služka | SSS Praha 9

Pečovatelská služba je pro osoby, které bydlí na Praze 7. Trvalé bydliště v této městské části není nutné. Stačí, když se klient v době poskytování služby zde nachází, například u rodiny.

 

 

Jestliže řešíš některou z těchto oblastí,

kontaktuj mě ZDE

a napiš mi více o Tvé situaci. Následně Tě zkontaktuji s návrhem dalšího postupu.

 

Komentáře nejsou povoleny.