W W
koucpromlade.cz

Jako jsou čárka

před jako např. čárka? – Ontola
Spojka jako Pokud spojka jako uvozuje celou větu, čárku píšeme: Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu. Některé evropské země, jako jsou Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko, nemají moře. Uvozuje-li jako pouze větný člen při srovnávání, čárka se nepíše: Dosáhl stejného počtu bodů jako já.
Internetová jazyková příručka: Psaní čárky v souvětí
Spojka jako. Pokud spojka jako uvozuje celou větu, čárku píšeme: Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu.Některé evropské země, jako jsou Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko, nemají moře. Uvozuje‑li jako pouze větný člen při srovnávání, čárka se nepíše: Dosáhl stejného počtu bodů jako já.. Spojkou jako se uvádějí i nevětné příklady
čárka jako rozdělovací znaménko - křížovkářský …
Spojka jako Pokud spojka jako uvozuje celou větu, čárku píšeme: Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu. Některé evropské země, jako jsou Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko, nemají moře. Uvozuje-li jako pouze větný člen při srovnávání, čárka se nepíše: Dosáhl stejného počtu bodů jako já.
Psaní čárky před spojkami jako , než - CAS jako jsou čárka
Stojí-li za "jako" věta, píše se před ním čárka. V opačném případě se čárka nepíše: Je velký jako já. Je velký, jako jsem například já. Je velký, jako např. já. (Za "jako" následuje celá věta, v níž je sloveso "jsem" zamlčeno.) Anonym Xoxisyh. 15.09.2015 22:06 | Nahlásit.
Images of jako jsou Čárka
Před jako a než se někdy čárka píše, někdy ne. Nebojte, rozlišit obě situace je snadné.Pokud za jako a než následuje věta, tzn. je za nimi přísudek (tedy sloveso v určitém tvaru, ne v infinitivu!), čárku píšeme.Pokud za nimi přísudek není, čárku nepíšeme. Venku je tma jako v pytli. Nikdo není tak chytrý, jako
Hříchy pro šíleného korektora – nerovný boj s … jako jsou čárka
V mnoha evropských jazycích (včetně češtiny) se čárka používá jako desetinná čárka, která odděluje celou část čísla od desetinné části. Například 3,14 znamená „tři celé (a) čtrnáct (setin)“. V tomto kontextu se jedná o jediné číslo, nikoliv čísla dvě – 3 a 14.
Čárka před stejně jako — perličky českého pravopisu jako jsou čárka
Čárka před stejně jako aneb perlička českého pravopisu. Na naší facebookové stránce jsme se vás naposledy ptali, zda byste do textu doplnili nějaké čárky, a pokud ano, kde: Čárka, nebo nečárka? To je, oč tu běží Výraz stejně/podobně jako mi dělal vždy problémy. Nikdy jsem nevěděl, zda před něj …
Čárka před „jako“ a „než“ – Korektury Eva
Spojka a Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše, jestliže jde o slučovací poměr.Jestliže jde o spojení v jiném než slučovacím poměru, čárku před a píšeme. Poměr slučovací (a, a pak, a potom, a také, zkratky atd., atp., apod., aj.Spojuje‑li spojka a dva větné členy, dvě hlavní věty nebo dvě věty vedlejší v poměru slučovacím, čárku před
Internetová jazyková příručka: Psaní čárky před …
Stojí-li za "jako" věta, píše se před ním čárka. V opačném případě se čárka nepíše: Je velký jako já. Je velký, jako jsem například já. Je velký, jako např. já. (Za "jako" následuje celá věta, v níž je sloveso "jsem" zamlčeno.) Anonym Xoxisyh. 15.09.2015 22:06 | Nahlásit.

 

 

Jestliže řešíš některou z těchto oblastí,

kontaktuj mě ZDE

a napiš mi více o Tvé situaci. Následně Tě zkontaktuji s návrhem dalšího postupu.

 

Komentáře nejsou povoleny.