W W
koucpromlade.cz

Burnout syndrom jako mezioborový jev pdf

Česká a slovenská psychiatrie

Burnout syndrom jako mezioboro UNIMARC/MARC; Burnout syndrom jako mezioborový jev / Hlavní autor: Ptáček, Radek, 1975-Další autoři: a Burnout syndrom jako mezioborový jev / |c Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza a kolektiv 250 |a 1. vyd. 260 |a Praha

www.medvik.cz

burnout syndrom jako mezioborový jev pdf Burnout syndrom jako mezioborový jev. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 168 s. ISBN 978-80-247-5114-6 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012. Orientace (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7195-573-3

Burnout syndrom jako mezioborový jev

burnout syndrom jako mezioborový jev pdf Burnout syndrom jako mezioborový jev: Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Ke-bza a kol.: Grada, 2013 • Syndrom vyhoření u sociálních pracovní-ků: Joseph Maroon: Portál, 2012 Text a foto: Archiv Diakonie ČCE isíc sedm set účastníků se zapojilo od roku …

UNIMARC/MARC: Burnout syndrom jako …

burnout syndrom jako mezioborový jev pdf Podobné jednotky. Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby / Hlavní autor: Ptáček, Radek, 1975- Vydáno: (2011) Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout / Hlavní autor: Stock, Christian Vydáno: (2010) Burnout, neboli, Syndrom vyhoření : informace pro pacienty / Hlavní autor: Študentová, Kateřina, 1987- Vydáno: ([2016])

(PDF) RIZIKO SYNDRÓMU VYHORENIA V PROFESII SESTRA

burnout syndrom jako mezioborový jev pdf ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Lékaři a vyhoření: ožehavá každodennost medicíny pohledem sociologie. In Radek Ptáček; Jiří Raboch; Vladimír Kebza. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada Publishing, 2013. s. 97-104, ISBN

Burnout syndrom jako mezioborový jev

Request PDF | Burnout and helping professions: Syndrom vyhoření: podstata konstruktu a možnosti jeho diagnostiky. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha, Grada Publishing, 2013. 24-38.

(PDF) ŠMÍDOVÁ, Iva a Lenka SLEPIČKOVÁ. Lékaři a …

burnout syndrom jako mezioborový jev pdf Мы хотели бы показать здесь описание, но сайт, который вы просматриваете, этого не позволяет.

Je OK nebýt OK? ARO-L listopad Krist na Langová

Ref A: C6C1DD941CDD4D48A9197FF00AF4177B Ref B: FRAEDGE1515 Ref C: 2020-12-07T23:47:40Z

Burnout and helping professions: Measurement options

Podobné jednotky. Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby / Hlavní autor: Ptáček, Radek, 1975- Vydáno: (2011) Syndrom vyhoření u studentů vysokých škol / Hlavní autor: Švamberk Šauerová, Markéta, 1971- Vydáno: (2019) Učitel a syndrom vyhoření / Hlavní autor: Čapek, Robert, 1967- …

 

 

Jestliže řešíš některou z těchto oblastí,

kontaktuj mě ZDE

a napiš mi více o Tvé situaci. Následně Tě zkontaktuji s návrhem dalšího postupu.

 

Komentáře nejsou povoleny.